W ramach czesnego przedszkole oferuje:

 • Realizację podstawy programowej przez wykwalifikowaną kadrę
 • Zajęcia z języka angielskiego, starsze grupy z języka hiszpańskiego
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia gimnastyczno-korekcyjne
 • Katecheza przedszkolna, śpiew piosenek religijnych
 • Lekcje w terenie (biblioteka, las itp.)
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Atrakcje: teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty, uroczystości okolicznościowe, bale itp.
 • Opiekę diagnostyczną logopedy, opieka psychologiczna

 

Dodatkowo płatne: 

 • Wyjazdy poza przedszkole - teatr, muzeum, zoo oraz inne wycieczki rekreacyjno-przyrodnicze.

 • Jeśli dziecko korzysta z indywidualnych zajęć logopedycznych - koszt jednego spotkania wynosi 25zł.

 •  Miesięczny koszt zajęć bębniarskich wynosi 50zł
 • Koszt zajęć szachowych - 40zł
 • Koszt zajęć z dodatkowego j. angielskiego metodą Doron English - 80zł za dwa zajęcia tygodniowo
 • Balet - 50zł.
 • Koszt zajęć tanecznych - 35zł

 

...................................................................................................

 1. Wpisowe - 250 zł ( w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu – BEZZWROTNE)
 2. Od kwietnia 2019r. czesne miesięczne wynosić będzie 300zł (dzieci poniżej 2,5 roku - 450zł). Ulga dla rodzin wielodzietnych  wynosi obniżenie kosztów czesnego o 50zł za trzecie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzeństwa czesne drugiego dziecka obniżone o 100 zł
  Stawka żywieniowa 200zł, czyli 10zł dniówka. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, będziemy odliczać 10zł od każdego dnia – prócz pierwswzego dnia nieobeności. Czyli odliczamy po 10zł od drugiego i każdego następnego dnia nieobecności.
 3.  Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 tego samego dnia.