W ramach czesnego przedszkole oferuje:

 • Realizację podstawy programowej przez wykwalifikowaną kadrę
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia gimnastyczno-korekcyjne
 • Religia
 • Zajęcia kulinarne dla dzieci powyżej 3 lat
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Lekcje w terenie( biblioteka, las itp.)
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • Atrakcje: teatrzyki, koncerty muzyczne, uroczystości okolicznościowe, bale itp.
 • Opiekę diagnostyczną logopedy 

 

Dodatkowo płatne: 

 • Wyjazdy poza przedszkole- teatr, muzeum, zoo itp.

 • Jeśli dziecko korzysta z indywidualnych zajęć logopedycznych to koszt jednego spotkania wynosi 25zł.

 •  Miesięczny koszt zajęć tanecznych wynosi 30zł

...................................................................................................

...................................................................................................

 1. Wpisowe - 200 zł ( w przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu – BEZZWROTNE )
 2. W przypadku rodzeństwa czesne obniżone w kwocie 100 zł
 3. Czesne- zależnie od  wariantu pobytu dziecka w przedszkolu
 4. W przypadku nieobecności dziecka od wysokości  czesnego odejmowana jest dzienna stawka żywieniowa w wysokości 7 zł. Nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 tego samego dnia.
 5. Rodzice wnoszą opłaty do 10-go każdego miesiąca bezpośrednio w  przedszkolu.

               Wariant

             Opłata

                A

    Mini przedszkole -

      dzieci od 2- 2.5 lat

 

              600 zł

                B

  Dzieci powyżej 2.5 lat


 

              450 zł