Opłata za przedszkole

Ramowy rozkład dnia

 • 6.30 - 8.15  - Serdeczne powitanie dzieci. Zabawy w/g zainteresowań dzieci, zajęcia indywidualne z nauczycielem, ćwiczenia poranne
 • 8.15 - 8.30 - Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania
 •     Wspólna  modlitwa
 • 8.30 - 9.00 - Śniadanie(o 10.30 - jedzenie owoców)
 • 9.00 - 12.00 -  Zajęcia zorganizowane:  poznawanie otaczającego świata,  aktywność plastyczna, muzyczna,  zajęcia    sportowe,   spacery,  zabawy w ogrodzie  w/g  zainteresowań dzieci
 • Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne
 • 12.00 - 12.40 -  Obiad
 • 12.40 - 13.40  -  Odpoczynek poobiedni przy muzyce, słuchanie bajek i baśni, rozwijanie zainteresowań dzieci, zajęcia dodatkowe, wspomaganie rozwoju dzieci
 • Czynności higieniczne i  porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
 • 15.00 - 15.30 - Podwieczorek
 • 15.30 - 18.00 - Zajęcia indywidualne z nauczycielem, zabawy na świeżym powietrzu, czynności porządkowe
 • Powrót do domu.