DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice

  • Informujemy, że przedszkole jest czynne do 29 czerwca tj. (piątek).
  •  Pracę w przedszkolu rozpoczynamy od 16 sierpnia i zapraszamy na okres  adaptacyjny dzieci nowoprzyjęte.
  • Opłata za zajęcia dodatkowe  w czerwcu (balet 15 zł.) będzie można dokonać przelewem lub gotówką w kancelarii do końca czerwca.
  • Zwrot czesnego za nieobecności dziecka w czerwcu będzie dokonany też do końca czerwca.
  • Za uczęszczanie dziecka do przedszkola w sierpniu opłata wynosi   225 zł (połowa czesnego) z odliczeniem nieobecności.
  • Opłata czesnego za sierpień będzie połączona z opłatą wrześniową do 10.09

----------------------------------------------------------------------------------------------------------