Rekrutacja i Adaptacja 2020/2021

Ta galeria obrazów jest pusta.

 

 

Harmonogram rekrutacji

do Przedszkola Niepublicznego

Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu

na rok szkolny 2020/2021

 
 
 

24 lutego - 6 III    Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  Złożenie przez rodziców lub opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

/ponowne wypełnienie karty zgłoszeniowej/

 

9 - 27 marca - Złożenie w przedszkolu karty zgłoszeniowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez rodziców ubiegających się o zapisanie dziecka do Przedszkola (kserokopia aktu urodzenia dziecka, zgoda na przetwarzanie DO)

 

15 kwietnia - Opublikowanie na tablicy przy kancelarii list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

15 - 24 kwietnia - Złożenie w kancelarii przedszkolnej potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola przez rodziców lub opiekunów dzieci przyjętych do przedszkola oraz wpłacenie kwoty wpisowej. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka na listę rezerwową przez rodziców lub opiekunów dzieci nie przyjętych do przedszkola

 

28 kwietnia - Opublikowanie na tablicy przy kancelarii list dzieci przyjętych do przedszkola

 

Kartę zgłoszeniową będzie można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej

Rekrutacja będzie prowadzona bez wykorzystana systemu informatycznego.

 

 

 

 

Plan adaptacji wstępnej

w Przedszkolu Niepublicznym

Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

W sobotę 14  marca zapraszamy na dzień otwarty, godz. 11.00 - 13.00

 

Dzieciom nowoprzyjętym do przedszkola na rok 2020/21 proponujemy możliwość zabawy na przedszkolnym placu zabaw w każdy  piątek czerwca od godziny 16.00 w ramach swobodnej adaptacji przedszkolnej.

 

W naszym przedszkolu w drugiej połowie sierpnia mamy dyżur wakacyjny, w tych dniach dzieci nowoprzyjęte mogą również uczęszczać do przedszkola. W tym roku dyżur sierpniowy wypada od poniedziałku:  17 VIII. Zapraszamy.

 

Zapisy prowadzone będą według kolejności zgłoszeń.

PRZYJMUJEMY DZIECI: W WIEKU OD 2.5 LAT

CZESNE WYNOSI 300 ZŁ. MIESIĘCZNIE plus około 200zł  /10zł dniówka/ - MIESIĘCZNA STAWKA ŻYWIENIOWA

DZIECI PONIŻEJ 2.5 LAT CZESNE WYNOSI 450 ZŁ MIESIĘCZNIE plus STAWKA ŻYWIENIOWA

ZA DZIECI PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA W TYM ROKU POBIERANA JEST OPŁATA WPISOWA - 250zł.

 

 Karta zapisu 2019.docx

lub

Karta zapisu 2019.pdf 

i

ZGODA na przetw DO

 Z 7 - ZGODA na przetw DO (rodzice)1.docx (15950)