REKRUTACJA 2018/19

W marcu odbywa się rekrutacja wewnętrzna dla dzieci już uczęszczających do naszego Przedszkola.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na następny rok proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia (karty wydawane są przez wychowawców grupy).

Brak wywiązania się z tych zobowiązań spowoduje udostępnienie wolnego miejsca do rekrutacji zewnętrznej.

 

 Warunkiem  rekrutacji zewnętrznej jest złożenie karty zgłoszeniowej i wypełnienie polityki przetwarzania danych  wraz z załączoną opłatą wpisową w wysokości 200zł.

Zapisy prowadzone będą według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.

PRZYJMUJEMY DZIECI: W WIEKU OD 2.5 LAT CZESNE WYNOSI 450 ZŁ. MIESIĘCZNIE

DZIECI PONIŻEJ 2.5 LAT CZESNE WYNOSI 600 ZŁ MIESIĘCZNIE

 Karta zapisu 2018.docx

lub

Karta zapisu 2018.pdf 

i

ZGODA na przetw DO

 Z 7 - ZGODA na przetw DO (rodzice)1.docx (15950)